Pichcibryka Food Truck
Najbliższy termin dostawy: dzisiaj 16:00 - 16:30

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa stosunki pomiędzy podmiotem świadczącym usługę a Klientem.

 

Dane podmiotu obsługującego Oferty i Zamówienia w Serwisie:

Nazwa: Pichcibryka Food Truck, Michał Śliwiński

Numer NIP: 6562190049

 

Pojęcia mające zastosowanie w Regulaminie

 

Podmiot świadczący usługę: podmiot gospodarczy funkcjonujący w obszarze gastronomii, oferujący dania i napoje Klientom.

Użytkownik: osoba przeglądająca zawartość Serwisu, nie składająca Zamówienia.

Klient: osoba fizyczna bądź prawna składająca Zamówienie za pośrednictwem Serwisu.

Zamówienie: złożone na rzecz Podmiotu świadczącego usługę przez Klienta - oświadczenie woli, które jest jednoznaczne z zawarciem Umowy.

Umowa: stosunek prawny Konsumenta i Podmiotu świadczącego usługę - powstały na skutek złożenia zamówienia, dotyczący produktów i usług Podmiotu świadczącego usługę.

Oferta: dostępne online w Serwisie produkty i usługi oferowane przez Podmiot świadczący usługę.

Serwis: strona www dostępna przez przeglądarkę internetową, umożliwiająca składanie przez Klientów Zamówień na Oferty Podmiotu świadczącego usługę, umożliwiająca dokonanie płatności gotówką u kierowcy, płatności kartą u kierowcy.

Zasady działalności

1. Składanie Zamówienia poprzez Serwis jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

2. Regulamin określa zasady świadczenia usług Podmiotu świadczącego usługę Klientom za pośrednictwem Serwisu.

3. Złożenie zamówienia przez Klienta równa się akceptacji Regulaminu.

4. Użytkownicy i Klienci Serwisu nie mogą pobierać zawartości Serwisu – Ofert, treści, zdjęć, baz danych w celu wykorzystania ich w jakiejkolwiek części.

5. Wszelkie dane i materiały udostępnione w Serwisie objęte są ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych na Platformie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

Oferty Restauracji

1. Podmiot świadczący usługę informuje, iż posiłki i napoje mogą zawierać składniki powodujące alergie. Klient zobowiązany jest poinformować Podmiot świadczący usługę o każdej nietolerancji na alergeny jaką posiada.

2. Podmiot świadczący usługę ma prawo dokonywać zmian w dostępnych Ofertach w dowolnym terminie i czasie, zgodnie z aktualnym Menu dostępnym w punkcie stacjonarnym.

 

Zamówienie i obsługa Zamówienia, Umowa

1. Zatwierdzenie Zamówienia przez Klienta poprzez potwierdzenie przyciskiem Zamów teraz oznacza zawarcie Umowy z Restauracją.

2. Potwierdzenie zawarcia Umowy wysyłane jest na wskazany przez Klienta adres e-mail.

3. W przypadku podania nieprawidłowych danych do Umowy, Podmiot świadczący usługę może żądać ich skorygowania w celu dokończenia obsługi Zamówienia.

4. Klient może śledzić status swojego Zamówienia na dedykowanej stronie Zamówienia w Serwisie.

5. W procesie składania Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania pełnych i prawdziwych danych:

- Imię i nazwisko

- Adres dostawy,

- Telefon,

- E-mail.

6. W przypadku złożenia Zamówienia z opcją dostawy, Klient zobowiązany jest do odbioru Zamówienia we wskazanym miejscu.

7. Podmiot świadczący usługę informuje Klienta o czasie realizacji zamówienia po jego otrzymaniu.

8. Podmiot świadczący usługę ma prawo odstąpienia od realizacji Zamówienia w przypadku gdy:

- zaistniała siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Zamówienia (np. awaria),

- Oferta Podmiotu świadczącego usługę w Serwisie jest nieaktualna,

- Zamówienie wpływa z obszaru nieobsługiwanego przez Podmiot świadczący usługę,

- RPodmiot świadczący usługę nie posiada już w Ofercie zamówionego dania lub napoju,

- dane Klienta podane w Zamówieniu są niepoprawne i Podmiot świadczący usługę nie jest w stanie dokonać ich poprawy lub weryfikacji.

9. W powyższym przypadku Podmiot świadczący usługę dokonuje pełnego zwrotu środków za złożone Zamówienie. 

10. Podmiot świadczący usługę świadczy również usługę dostawy Zamówienia do Klienta zgodnie z warunkami złożonego Zamówienia.

11. W przypadku złożenia Zamówienia z odbiorem osobistym, Klient winien stawić się w miejscu wskazanym do odbioru przez Podmiot świadczący usługę w określonym przez niego czasie.

12. Podmiot świadczący usługę może poprosić o dokument tożsamości w celu zweryfikowania Klienta przy odbiorze Zamówienia.

 

Odstąpienie od Umowy

1. Klient nie może odstąpić od Umowy w sytuacji gdy Podmiot świadczący usługę przystąpił do przygotowania Zamówienia, co związane jest z charakteru oferowanych Usług przez Podmiot świadczący usługę (produkt nie podlega ponownej sprzedaży).

2. Klient może odstąpić od Umowy tylko w sytuacji gdy niezwłocznie, po złożeniu Zamówienia poinformuje Podmiot świadczący usługę, a Podmiot świadczący usługę nie przystąpił jeszcze do przygotowania Zamówienia.

3. Odstąpienie od Umowy skutkuje pełnym zwrotem płatności dokonanej przez Klienta jeśli taka forma miała miejsce.

Obsługa płatności:

1. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za złożone Zamówienie. Płatność może odbyć się w następujący sposób, w zależności od preferencji Podmiotu świadczącego usługę ustawionych w Serwisie:

- płatność online za pośrednictwem Operatora Płatności;

- płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym;

- płatność gotówką lub kartą przy dostawie w miejscu dostawy.

2. Złożenie Zamówienia oznacza obowiązek wybrania przez Klienta jednej z dostępnych form płatności.

 

Reklamacje

1. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji bezpośrednio do Podmiotu świadczącego usługę za pośrednictwem e-mail lub formularza kontaktowego.

2. Reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania.

 

Newsletter z promocjami i ofertami

1. Klikając checkbox Wysyłaj aktualne promocje w czasie składania Zamówienia, Klient zapisuje się do newslettera z aktualnymi informacjami i promocjami od Podmiotu świadczącego usługę.

2. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Newslettera przesyłając e-mail z rezygnacją. 

 

Dane osobowe

1. Podmiot świadczący usługę przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji procesu Zamówienia i Umowy.

2. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych.

Powrót do panelu zarządzania